Brugerrådet

Medlemmer af Trælleruphallens Brugerråd:


Karsten Jeppesen:

Kontaktperson til Brugerrådet og suppleant til Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller

 

Peter Rasmussen

Formand for GIF og Brugerrådets skolekontakt

 

Kurt Ettrup

Næstformand for GIF og bookingansvarlig for Hal og Gymnastiksal

 

Jeannette Lindorff Pedersen

Brugerrådets repræsentant i Bestyrelsen for Lejre Kommunes Idrætshaller.

 

Mette Nørskov

(Skoleleder på Trællerupskolen)

 

 Valg til Trælleruphallens Brugerråd, foregår hvert år på GIF´s Generalforsamling i marts måned.

I 2019 finder valget sted d. 12/3 kl. 19:30