Jeg ønsker spilletid i hallen sæson 2018 - 2019

Dato:

Navn:     

Adresse:

              

Fødselsdag og -år:

 e-mail:   

Telefon   


Navne på medspillere:

1   

2   

3   

 

Vi ønsker at spille: Sæt streg under de tider i bedst kan (gerne flere)

Mandage:    (19-20 5 baner)       (20-21 1bane)       (21-22 1bane)

Mandage:      Fællesspil   (20-22 4 baner)

Onsdage:    (18-19  5 baner)  (19-20  5 baner)  (20-21  5 baner)  (21-22  5 baner)

 


Jeg ønsker også at spille på motionshold.       Jeg ønsker at være reserve.

(sæt streg under)

Underskrift:


Tilmelding kopieres udfyldes og mailes/sendes til:  

Cato Larsen
Gevninge Bygade 51, Gevninge
4000 Roskilde
Tlf 46 40 22 93
e-mail: cato46@live.dk

 

Kontingent senior: 450,00 kr. Betaling af kontingent!
Reg. nr.: 9304
Konto: 6500776917
Husk at oplyse navn, adresse, fødselsdag og e-mail ved indbetaling/overførsel.