Den nye timefordeling i Trælleruphallen gældende fra august 2018
til Juli 2019.
Fordelingen opdateres jævnligt!