Trællerup Hallen samlet pdf udkast 16061

Pladsmangel, utidssvarende faciliteter og ringe fysiske rammer gør, at vi har meget svært ved tilbyde de aktiviteter vore brugere efterspørger.
Derfor drømmer vi om renovering og Multihal.