Gevninge Idrætsforening. GIF

 
er en flerstrenget forening, der ledes af
et forretningsudvalg.

Alle underafdelinger er repræsenteret i
hovedafdelingens bestyrelse.

Hver afdeling har egen
"afdelingsbestyrelse", som refererer til
hovedbestyrelsen.

Foreningens øverste myndighed er
Generalforsamlingen, der afholdes hvert
år i marts måned.

Formand for GIF: Peter Rasmussen 
pele4845@gmail.com                

Næstformand:     Kurt Ettrup
k-ettrup@mail.tele.dk

Kasserer:           Gitte Mikkelsen


Sekretær:          Lene Rasmussen


GIF`s formål er, at fremme interessen og
muligheden for udøvelse af idræt.


Peter Rasmussen   
formand